BaNi MusTajaB

Ilaahii Anta Maqshuudii Wa Ridlooka Mathluubii

KEBERANIAN MENEGUR SANG PENGUASA


images5Sejarah mencatat sejumlah kisah seputar keberanian menegur penguasa. Tentu saja, keberanian yang tidak melampaui batas kesopanan (syaja’ah adabiyah). Tujuannya, tidak lain, agar sang penguasa tidak mabuk kekuasaan yang malah menyengsarakan rakyatnya.

Sebagaimana diketahui, sejarah Islam mencatat sejumlah contoh keberanian orang-orang dalam menegur penguasa.

Dikisahkan, saat Khalifah Umar bin Khattab mengucapkan khutbah pengangkatannya dan mengatakan bahwa ia akan berlaku adil, maka tiba-tiba seorang Badui berdiri dengan pedang terhunus sambil berkata,

“Jika engkau tidak benar, maka pedangku inilah yang akan meluruskan Umar bin Khattab.”

Karakter yang demikian itu terjadi karena  orang tersebut menganggap dirinya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mengingatkan para penguasa agar mereka tidak larut dalam kekuasaan.

Kisah lain saat  Syuaib bin Harb menegur Khalifah Harun ar Rasyid.

Dikisahkan,dalam suatu perjalanannya ke Mekkah, Syuaib melihat Khalifah Harun ar Rasyid. Dia merasa telah datang kesempatan untuk melepaskan kewajiban memberikan nasehat tentang amar maruf nahi mungkar.

Ketika itu orang-orang berkata kepadanya,

“ Jangan kamu berbuat yang demikian, karena orang ini (khalifah) kejam. Apabila engkau mengecam tingkah lakunya, ia menyuruh pengawalnya untuk membunuh engkau.”

Bagaimanapun juga aku mesti berbuat demikian,” Jawab Syuaib.

Ketika Khalifah semakin dekat ke arahnya, Syuaib pun berteriak,

“Hai! Harun, engkau sudah menyusahkan rakyatmu, sekarang engkau menyusahkan pula binatang kendaraanmu.”

Khalifah lalu memerintahkan pengiringnya membawa Syuaib menghadapnya. Ketika itu Khalifah duduk di atas kursi bertahtakan permata, sambil mempermainkan cambuk di tangannya.

Dari golongan mana orang ini?” Tanya Khalifah.

Aku dari golongan manusia yang fana,” Jawab Syuaib.

Apakah engkau ini anak buangan ibumu?”Tanya Khalifah mengejek.

Aku ini dari keturunan anak Adam,” balas Syuaib.

Apa yang menggerakkan engkau memanggilku dengan nama kecilku?

Mendengar perkataan khalifah tersebut, Syuaib pun merasakan dalam hatinya sudah datang saat untuk menyampaikan uneg-uneg yang  sudah lama dipendamnya.

Syuaib  berkata,

“Tuhan pun kupanggil dengan namanya sendiri. Aku panggil selalu ya Allah, ya Rahman. Mengapa aku tidak boleh memanggilmu dengan namamu? Apa yang dapat menghalangi seruanku dengan namamu?

Bukankah engkau tahu, bahwa Tuhan menamakan makhluknya yang sangat tercinta dengan nama yang sederhana, yaitu Muhammad? Mengapa aku harus memanggil dengan gelar, sedangkan Tuhan memanggil makhlukNya yang sangat dicintaiNya dengan nama biasa.

Apakah engkau suka kupanggil dengan gelar, seperti Tuhan pernah memanggil orang yang sangat dibenciNya dengan gelarnya, yaitu Abu Lahab…tabbat yada Abi Lahab..celakalah kedua tangan Abu Lahab.”

Mendengar keberanian Syuaib mengeluarkan isi hatinya, seketika Khalifah Harun ar Rasyid berkata, “Keluarkanlah orang ini.”

Demikianlah kita lihat keberanian dalam menegur penguasa. Meskipun agak sukar kita memahaminya, tetapi dalam kisah itu terselip hikmah keberanian dalam menyampaikan amar maruf nahi mungkar yang terjalin dalam susunan kalimat ma’nawi yang halus.

Kejadian-kejadian seperti itu sesungguhnya banyak terdapat dalam sejarah Islam. Pada intinya, di satu sisi menunjukkan keberanian menegur yang salah, dan di sisi lain memerlihatkan toleransi para penguasa dan pembesar Islam pada masa itu dalam menyambut nasehat dari siapapun datangnya.

Contoh lain saat Khalifah Mansur dalam khutbahnya mengatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiba-tiba bangunlah seorang jamaah yang hadir sambil berkata,

“Saya peringatkan engkau kepada nama Allah yang engkau sebutkan itu.”

Teguran keras ini membuat Khalifah terpaksa menambah dalam khutbahnya pengakuan, bahwa ia akan patuh mentaati perintah Allah yang diperingatkan itu, dan ia minta berlindung dengan nama Allah tersebut dari menjadi seorang penguasa yang kejam dan maksiat.

Penguasa-penguasa yang tidak mempunyai toleransi dan tidak mau menerima teguran,  biasanya merasa tersinggung dan menghukum orang-orang semacam itu. Biasanya orang-orang berani itu siap menerima hukuman dengan sabar.

 

Keberanian Fudhail bin Iyadh

Kisah keberanian menegur penguasa juga ditunjukkan Fudhail bin Iyadh, seorang ulama besar, saat berhadapan dengan Khalifah Harun ar Rasyid.

Dikisahkan, pada suatu malam Khalifah ditemani sahabatnya bernama Ibn Rabi datang ke rumah Fudhail bin Iyadh.

Ketika sampai di depan pintu rumah, mereka mendengar Fudhail membaca Al Qur’an.:

Adakah patut orang-orang yang berbuat jahat itu mengira, bahwa kami menjadikan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di waktu hidup atau dikala mati mereka? Alangkah jahatnya tuduhan mereka itu.”(Q:S; 45:21).

Khalifah terharu mendengarnya dan berkata kepada sahabatnya itu bahwa apa yang barusan didengarnya  merasuk ke dalam hatinya.

Kemudian Ibn Rabi mengetuk pintu sambil berkata kepada pemilik rumah bahwa Khalifah ingin bertemu.

Fudhail menjawab dari dalam rumah, ” Apa perlunya khalifah bertemu Fudhail?”

Ibn Rabi berkata lagi,” Mudah-mudahan ada faedahnya pertemuan khalifah dengan Anda.”

Fudhail bin Iyadh  membuka pintu dan langsung membawa kedua tamunya ke dalam sebuah kamar sempit yang sudah dipadamkan lampunya.

Di dalam kamar gelap gulita itu, Fudhail menyentuh tangan Khalifah sambil berkata,”Wahai orang yang tangannya demikian halus dan lembut, alangkah berbahagia jika engkau terlepas dari azab Tuhan di hari kemudian nanti.”

Selanjutnya Fudhail bercerita, pada suatu hari tatkala Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi khalifah, dia memanggil tiga orang alim untuk memberikan petunjuk, yaitu Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka’ab al Qurzi dan Raja bin Hiwan. Khalifah Umar berkata kepada ketiganya bahwa dengan penobatan ini dirinya mendapat bala, karenanya dia minta diberi nasehat.

Berkatalah Salim bin Abdullah, “Jika tuan menghendaki lolos dari azab Tuhan, hendaklah tuan puasa menahan diri dari dunia ini. Dan jadikanlah buka puasamu itu berarti mati buat tuan.”

Muhammad bin Kaab berkata, “ Jika tuan ingin terlepas dari azab Tuhan, hendaklah tuan  menjadikan diri ayah orang Islam terbesar, menjadikan saudara orang Islam menengah dan menjadikan anak orang Islam kecil. Maka besarkanlah ayah tuan itu, muliakanlah saudara tuan itu dan cintailah anak anak tuan itu.”

Raja bin Hiwan berkata,”Jika tuan ingin terbebas dari azab Tuhan, hendaklah tuan mencintai orang-orang Islam itu sebagaimana mencintai diri tuan sendiri dan membencinya dengan apa yang tuan benci. Kemudian bolehlah tuan mati menutup mata.”

Setelah bercerita itu, Fudhail berkata kepada Khalifah Harun,

Maka nasehatku kepadamu, wahai Harun. Aku ini sangat takut dengan dirimu pada hari kedudukanmu tergoyah. Adakah orang yang akan menyampaikan kepadamu nasehat-nasehat seperti itu?”

Seketika menangislah Khalifah Harun mendengar kata-kata Fudhail. Khalifah menangis sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Melihat keadaan itu, Ibn Rabi berkata kepada Fudhail agar memperlunak kecamannya terhadap khalifah.

Namun Fudhail malah berkata keras kepada Ibn Rabi, “Engkau sudah membunuh dia. Apakah sekarang aku harus berlunak diri terhadapnya?”

Perkataan Fudhail tersebut bermakna bahwa Ibn Rabi sebagai sahabat Khalifah tidak lebih dari penjilat belaka.

Sesudah tangis Khalifah Harun mereda dan mulai tenang kembali, dia minta diberi lagi nasehat dari ulama itu.

Fudhail ibn Iyadh meneruskan perkataannya,

“Wahai Amirul Mukminin, pernah disampaikan kepadaku suatu cerita bahwa ada seorang pegawai kerajaan yang mengecam kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka Khalifah ini menulis surat kepadanya, wahai saudara, saya peringatkan dikau dengan kekurangan tidur orang-orang yang disiksa dalam neraka, penderitaan ini tidak ada habisnya. Mudah-mudahan engkau tidak dapat nasib malang yang demikian itu.

Sesudah pegawai pengecam Khalifah Umar membaca surat itu, dia justru mendatangi  Khalifah. Atas pertanyaan Khalifah, mengapa ia datang, ia menjawab surat tuan itu sangat membekas dihatinya. Sehingga dirinya tidak ingin kembali ke desa itu sampai dirinya menemui Allah Azza wa Jalla.”

Maksudnya adalah bahwa pegawai yang pernah mengecam Khalifah itu justru merasa aman berada dekat Khalifah, karena merasa yakin Khalifah tidak marah dengan kecamannya. Sebaliknya, jika ia berada di desanya, justru keselamatannya terancam oleh orang-orang yang marah karena dirinya telah mengecam Khalifah.

Fudhail bin Iyadh juga bercerita bahwa suatu hari Nabi SAW didatangi pamannya Abbas ra. Dia memohon kepada Rasulullah SAW agar dirinya diangkat menjadi raja di suatu wilayah.

Nabi SAW bersabda, “Wahai paman, adakah engkau tahu, apakah arti kerajaan itu? Kerajaan ialah kerugian, kesebalan dan penyesalan di hari kiamat. Jika engkau sanggup, berusahalah agar engkau jangan menjadi raja. Perbuatlah yang demikian itu.”

Setelah bercerita panjang,  Fudhail pun berkata kepada Khalifah Harun,

Wahai kekasihku, engkaulah yang akan ditanya dan dirimu akan diminta pertanggung jawaban terhadap rakyatmu pada hari kiamat.

Maka oleh karena itu, jika engkau sanggup, takutilah Tuhanmu. Jauhilah pagi dan petang sesuatu yang merupakan tipuan terhadap rakyatmu.”

(Maksudnya, jangan suka membohongi rakyatnya sendiri).

Tangis Khalifah Harun pecah kembali. Dadanya merasa sesak mendengar perkataan yang dilontarkan Fudhail. Meskipun kata-kata Fudhail sangat menusuk kalbu, namun Khalifah merasa hal itu sebagai sebuah pelajaran mahal yang harus diterimanya dari seorang ulama yang memang terkenal berani dalam memperjuangkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Beberapa saat kemudian, Khalifah pamit pulang sambil berkata kepada Fudhail.

Wahai Fudhail, apakah engkau mempunyai hutang?” Tanya Khalifah.

Saya punya hutang untuk Tuhanku tidak terhitung banyaknya. Celakalah saya, jika dimintanya. Celakalah saya jika ditagih dan celakalah saya jika saya tidak diberi ilham menyampaikan hajat tujuan saya,” Jawab Fudhail.

Bukan itu maksudku. Apakah engkau mempunyai hutang sesama manusia?Jika punya hutang, biarlah aku yang melunasinya,” kata Khalifah.

Tuhanku tidak menyuruhku berbuat demikian. Allah itu satu-satunya yang memberi rezeki kepada hambaNya,” Jawab Fudhail.

Ketika itu Khalifah Harun hendak memberikan seribu dinar untuk biaya hidupnya dan biaya keluarganya yang dikatakannya untuk menguatkannya beribadah.

Namun Fudhail ibn Iyadh menampik sambil berkata,

Subhanallah…..aku menunjukkan kamu kepada jalan yang benar dan kamu tega membalasnya dengan penghinaan ini.”

Demikian contoh  sikap berani menegur penguasa yang ditunjukkan Fudhail bin Iyadh. Seorang ulama dan tokoh sufi yang namanya masyhur hingga kini. Semoga Allah SWT meridhoinya.amin…

Pembaca Budiman,

Keberanian dalam menegakkan amar maruf nahi mungkar tidak membutuhkan penonton. Saya dan Anda adalah pelaku di dalamnya. Semoga….

AGUS SISWANTO

19 comments on “KEBERANIAN MENEGUR SANG PENGUASA

 1. R. Indra Kusuma Sejati
  Oktober 22, 2010

  Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa kita dan kukuh bersemayam dalam hati kita, maka setiap bencana akan menjadi karunia, setiap ujian menjadi anugerah, dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala.

  Dengan Mengatsi Permasalahan Yang Kecil; Maka, Kita Akan Mengatasi Permasalahan Yang Besar.

  Sukses selalu mas

  Salam ~~~”Ejawantah’s Blog”

  Suka

 2. Media Online News
  Oktober 22, 2010

  berani menegur penguasa….

  Suka

 3. jangkrik
  Oktober 22, 2010

  seharusnya para penguasa juga nyadar akan teguran padanya,untuk instropeksi agar lebih baik tentunya 😀

  Suka

 4. wyd
  Oktober 23, 2010

  kisah2 yang menginspirasi… biasanya keberanian menegur juga harus dengan konsekuensi berani terpinggirkan.

  Suka

 5. dodi3384
  Oktober 24, 2010

  Makasi buat postingnya…jadi terinspirasi untuk berbuat lebih baik lagi..

  Suka

 6. bolehngeblog
  Oktober 25, 2010

  umar bin khatab adalah pemimpin yang tidak akan pernah ada yang akan menirunya..

  Suka

 7. sendara
  Oktober 25, 2010

  namanya penguasa sekarang, yang di tegur yang kuasa, yang negur penjara…. hidup…hidup…

  Suka

 8. Abdul Aziz
  Oktober 25, 2010

  Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah masih ada penguasa seperti Umar bin Khattab, Harun al-Rasyid, dan Mansur?. Apakah masih ada rakyat seperti Syuaib bin Harb, dan Fidhail bin Iyadh ? Saya yakin masih ada, tapi tidak punya keberanian untuk itu.

  Atau mungkin yang paling banyak sekarang manusia sejenis Abu Jahal saja ?

  Terima kasih Mas, sebuah pembelajaran yang sangat kita butuhkan.
  Salam.

  Suka

 9. Yohan Wibisono
  November 8, 2010

  Kita sebagai makhluk Tuhan sama2 mempunyai hak dan kewajiban yg sama. dan apa salahnya bila kita saling mengingatkan yang salah. Nice artikel dan saya tunggu kunjungan di blog saya.thx

  Suka

 10. zfarlinda
  Desember 1, 2010

  pada dasarnya pemimpin yang baik harus mau menerima kritikan,, apalagi kritikan itu untuk kebaikan. Sebaiknya artikel ini dibaca oleh para pemimpin bangsa kita ^0^

  Suka

 11. blog sederhana
  Desember 15, 2010

  semoga masih ada lg sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab

  Suka

 12. Jangan Diklik
  Desember 16, 2010

  tulisan yang inspiratif

  Suka

 13. java
  Maret 31, 2011

  itu perlu banget

  Suka

 14. frank168
  Juni 12, 2011

  mantab, very inspiring.

  Suka

 15. foredi cilegon
  Agustus 15, 2011

  tks,salam sukses

  Suka

 16. khamiL
  Agustus 22, 2011

  seharusnya para penguasa juga nyadar akan teguran padanya,untuk instropeksi agar lebih baik tentunya
  jangan bisanya cuma menjajah bawahan,

  Suka

 17. You have
  Februari 11, 2012

  Hmm it appears like your web site ate my initial comment (it absolutely was super long) so I assume I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m totally enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have got any helpful hints for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Suka

 18. wyd
  Februari 11, 2012

  it’s my second comment for this post. i just did abt 4 days ago as the title says. u know what i got? my boss cried at me: your attitute is very bad, just like u dont know how to create words in a meeting!!!!

  Suka

 19. obat alami batu ginjal
  Juni 20, 2012

  ikut menyimak gan :), bagus artikelnya 🙂

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Statistik Blog

 • 3.975.345 hits

Kategori

Follow BaNi MusTajaB on WordPress.com

Iklan

%d blogger menyukai ini: